Navigation
Home Page

Grant gwisg ysgol / School uniform grant

Oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 2, 4 neu 6?

Ydych chi'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim?

Gwnewch gais nawr am grant i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phecyn arall: https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad…

Dyddiad cau ar gyfer cynllun 2021-22: 31 Mawrth

 

Do you have a child in year 2, 4 or 6?

Are you eligible for free school meals?

Apply now for a grant to help with school uniform costs and other kit: https://gov.wales/pupil-development-grant-access… Closing date for the 2021-22 scheme: 31 March

Top