Navigation
Home Page

Ffair Nadolig / Christmas Fair

 

Annwyl rieni / Dear parents,

Gan fod ein Ffair Nadolig yn syth ar ol ysgol eleni , maen holl bwysig ein bod ni`n hysbys o unrhyw newidiadau yn y ffordd mae`ch plentyn yn dod adref ar Ddydd Iau.Mae hyn yn holl bwysig yng nghyd-destun plant sydd yn teithio adref ar y bysiau fel arfer , ond sydd yn dod i`r Ffair yn syth.Mae`n rhaid cael nodyn i ddweud wrth athrawon eich plant os oed trefniadau  gwahanol YFORY os gwelwch yn dda - diolch am eich cydweithrediad.(Bydd plant yn dod allan o`r ysgol yn yr un ffordd , hyd yn oed os rydych chi`n dod mewn yn syth - dydyn ni ddim yn gallu cadw plant yn y neuaddau yn anffodus)

 

As our Christmas Fayre is straight after school this year , it is vitally important that we are made aware of any different arrangements you have made - ESPECIALLY for children who normally travel on the buses. Please send a note to your classteacher tomorrow (Wednesday) if you are changing your arrangements and intend to meet your child/ren at the school at 3.30pm. (Even if you are attending straight from school , then you will need to collect your child in the same way as usual as we cannot have children and adults in the building until we are sure that every pupil has left the school safely - thank you for your co-operation)

 

 

Top