Navigation
Home Page

Ffair Lyfrau / Book Fair

Ffair Lyfrau Scholastic

Mae`r Ffair Lyfrau yn yr ysgol yr wythnos nesaf. Bydd cyfle i’ch plentyn ymweld â’r ffair yn ystod yr wythnos ac archebu llyfrau.A wnewch chi hybysu athro eich plentyn os dydych chi ddim am iddynt ymweld a`r ffair.

Scholastic Book Fair.

The Scholastic Book Fair is in school next week. The children will have an opportunity to visit the Fair during the week and buy or order books. Please let us know if you do not wish your child to visit the Fair.

Top