Navigation
Home Page

Ethol Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Vacancy

Mae angen cynnal etholiad ar gyfer Rhiant Lywodraethwr i ymuno a Bwrdd Llywodraethol yr ysgol o fis Medi ymlaen.Os rydych chi am gael eich ystyried am y rol yma , wnewch chi anfon e-bost i info@rhyd-y-grug.cymru er mwyn datgan eich diddordeb.

Dyddiad cau - 4.00pm ar Ddydd Llun , Mehefin 14eg.

Yn dilyn y dyddiad cau , mi fydd yr awdurdod lleol yn gweinyddu'r broses.

 

A vacancy for a Parent Governor has become available to start from September onwards. If you would like to nominate yourself for the role , please send an expression of interest email to info@rhyd-y-grug.cymru

The closing date is 4.00pm on Monday , June 14th.(No applications will be accepted after that time).

If more than one person applies for the role , the Local Authority will arrange a ballot on behalf of the school to decide the outcome.

Top