Navigation
Home Page

Estyn

Mi fydd Estyn yn arolygu`r ysgol ar ddiwedd mis Ionawr - mae nifer o ddogfennau gwybodaeth ar y tudalennau safle we. Mi fyddwch yn dod o hyd iddynt ar y tudalen newyddion a chylchlythyron.

Cynhelir y cyfarfod rhieni am 3.45pm ar Ddydd Llun , Ionawr 30ain yn Neuadd yr ysgol.

 

Estyn will be inspecting the school at the end of January - please refer to the newsletter and parents letters page for more information.

The parents meeting will be held on Monday , January 30th at 3.45pm in the Main Hall.

Top