Navigation
Home Page

Ennillwyr y Sir! / County Champions!

Llongyfarchiadau i grwp dawns stryd yr ysgol am ennill y cystadleuaeth Urdd yn Nhreorci heddiw - da iawn blant a Miss Hicks! Diolch i Miss Batchelor a Miss Williams am eu cymorth hefyd.

 

Congratulations to our street dancing team for being County Champions after winning the Urdd competition in Treorchy - well done to the children and Miss Hicks! Thank you to Miss Batchelor and Miss Williams for their help today.

 

Top