Navigation
Home Page

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

Eisteddfod yr Ysgol ar ddydd Gwener - ydy`r plant yn gallu gwisgo eu lliwiau llysoedd os gwelwch yn dda? / 

School Eisteddfod on Friday of this week - can the children wear their team colours please?

Diolch yn fawr iawn!

Top