Navigation
Home Page

Dyddiadau Pwysig / More important dates!

Dau ddyddiad pwysig yr wythnos nesaf - Dydd Mercher yw cinio Nadolig yr ysgol ac wedyn ar ddydd Gwener , mae`r plant yn gallu gwisgo dillad Nadolig i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Siwmperi Nadolig!

 

Two important dates for next week - Wednesday is Christmas dinner day for school catering team , and the children can wear Christmas clothes or jumpers to celebrate National Christmas Jumper Day on Friday - this is a voluntary activity and there is no need to send money in to school - diolch!

Top