Navigation
Home Page

Dydd Gwyl Dewi 2021 St Davids Day

Annwyl rieni,

Er mwyn dathlu Dydd Gwyl Dewi rydyn ni'n gofyn yn garedig i'r plant wisgo dillad coch i'r ysgol ar ddydd Llun nesaf. Maen nhw'n gallu gwisgo crysau pel-droed neu rygbi Cymru , gwisg traddodiadol Cymreig neu unrhywbeth coch arall. Plis peidiwch mynd allan i brynu pethau newydd!

Mi fydd athrawon CA2 mewn cysylltiad gyda rhieni er mwyn egluro trefniadau ar gyfer y plant sydd dal adref.

 

Dear parents and Guardians,

To celebrate St Davids Day next Monday we would like the children to come to school in red clothes if possible. This could be Wales rugby, football or netball shirts , traditional Welsh costume or anything red in colour. (No football team shirts other than Wales please!)

 

Please don't go out and buy new costumes for this event , it's another small step on the road back to normality for the children - and as always , it's totally voluntary.

 

KS2 teachers will contact parents directly to explain the arrangements for those children still having remote lessons through online platforms.

 

Diolch!

Top