Navigation
Home Page

Dosbarth Robin Goch - Mrs Phillips

Dosbarth Robin Goch – Mrs Phillips

Annwyl rieni,

Yn anffodus oherwydd cyfyngiadau COVID-19, bydd rhaid addasu ein ffordd o ddarparu sesiynau pontio unwaith eto eleni. 

Er mwyn hwyluso’r broses, mi fydd y dosbarth ar gau ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun, Mai 24ain a Dydd Llun , Mehefin 21ain

 

Dear parents,

Unfortunately because of ongoing COVID-19 restrictions we have to hold our transition sessions for new Nursery pupils in a different way.

To facilitate this, Mrs Phillips' class will be closed for pupils on        Monday, May 24th and Monday, June 21st.

Top