Navigation
Home Page

Dosbarth Miss Clement - URGENT UPDATE

Oherwydd y newidiadau yn y cyfnod hunan ynysu cyhoeddwyd neithiwr gan Lywodraeth Cymru , mi fydd dosbarth Miss Clement bellach yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Llun,Rhagfyr 14eg. Mae eu cyfnod ynysu nawr yn gorffen ar Ragfyr 12fed.

 

Because of the changes announced last night by Welsh Government about reducing the length of the self-isolating period to 10 days , Miss Clement's class can now return to school on Monday , December 14th.Their self-isolation period now ends on December 12th.

 

Newyddion da! / Good news!

Top