Navigation
Home Page

Diwrnodau Cau / Closure Days 15/16

Diwrnodau HMS am weddill y flwyddyn ysgol:
INSET days for the rest of the school year:
 
Dydd Llun / Monday - 4 / 1 / 2016
(Plant yn dechrau nol ar Ddydd Mawrth , Ionawr 5ed)
(Pupils start back on Tuesday , January 5th)
 
Dydd Gwener / Friday - 12 / 2 /2016
(Dyma`r diwrnod cyn hanner tymor,felly bydd hanner tymor yn dechrau ar ddiwedd y dydd ar Ddydd Iau , Chwefror 11fed)
(This is the Friday before February half term , so the children will be breaking up for half term at the end of the day on Thursday , February 11th)
 
Dydd Gwener / Friday - 17 / 6 / 2016
 
Mae`r ysgol ar gau i`r disgyblion ar y dyddiadau uchod - gobeithio bydd y gwybodaeth yma o fudd i chi er mwyn trefnu eich dyddiaduron.
 
The school will be closed for all pupils on the above dates - hope the early notice is a help with arranging dates in your diaries.
Top