Navigation
Home Page

Diwrnod y llyfr / World book day

Eleni byddwn yn dathlu diwrnod y llyfr ar ddydd Gwener, Mawrth 4ydd. Bydd  amrywiol weithgareddau hybu darllen yn digwydd ar y dydd. Hoffem wahodd y plant i wisgo pyjamas a dod mewn â'u hoff lyfr stori amser gwely i rannu gyda ni. 

 

This year we will be celebrating World Book day on Friday, 4th March. Various activities to promote reading will be happening during the day. Children are invited to wear pyjamas on the day and bring in their favourite bedtime story book to share with us.

 

Top