Navigation
Home Page

Diwrnod y Llyfr 2019 / World Book Day 2019

Rydyn ni`n cynnal ein gweithgareddau Diwrnod y Llyfr ar Ddydd Gwener yr wythnos hon-mae`r plant yn gallu gwisgo fel eu hoff gymeriadau allan o lyfr(nid gemau fideo) , neu dod a`u hoff lyfr i ddangos i`r dosbarth. Mae llawer o syniadau ar y linc isod.

 

We`re holding our World Book Day celebrations on Friday of this week - the children can dress up as their favourite character from a book (NOT a video game) , or bring their favourite book in to school to show their friends.

There are lots of ideas on the following link:

https://www.worldbookday.com/world-book-day-wales/

Top