Navigation
Home Page

Diwrnod Trwynau Coch / Comic Relief 2021

Annwyl bawb,

Mae'r plant yn gallu gwisgo dillad coch ar gyfer dathlu Diwrnod Trwynau Coch ar ddydd Gwener yma.

Does dim rhaid anfon arian-gewch chi gyfrannu eich hunain tu allan i'r ysgol ac os gwelwch yn dda.

PEIDIWCH ag anfon trwynau coch mewn i'r ysgol gyda'ch plentyn.

 

Hello everyone,

The children can wear red clothes on Friday of this week to celebrate Comic Relief 2021. They can wear the official t-shirts , but please don't buy them specially for school.

They don't need to bring money to school - please donate through the various outlets if you wish.

PLEASE don't send the children to school with the actual red noses for obvious reasons!

Top