Navigation
Home Page

Diweddariad mis Ionawr / January update.

Mae'r sefyllfa ar hyn o bryd:

 

Mi fydd yr ysgol ar gau wythnos yn cychwyn Ionawr 4ydd.

Rydym yn gobeithio agor yr wythnos yn cychwyn Ionawr 11fed , ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru yn y cyfamser.

Gweler y llythyron o Gyngor Merthyr am fwy o fanylion.

 

Mi fydd rhagor o wybodaeth ar Ddydd Llun , Ionawr 4ydd - pan fyddwn wedi derbyn hyn , mi fydd neges arall yn cyfeirio chi at yr adran briodol ar ein gwefan.

 

___________________________________________

 

Current situation as of December 29th:

 

The school will be closed to pupils for the week beginning January 4th - we aim to open the week beginning January 11th but this is totally dependent on any further guidance which may be published by Welsh Government in the intervening period.Please see the letters from Merthyr Council for more information.

 

We should be in a better position to share more with you on Monday,January 4th and you will receive a text message to signpost you towards the appropriate information on our website at that time.

Top