Navigation
Home Page

Diweddariad COVID19 Update

As we look to return to school after our Autumn Half Term the Senior Management Team  and Governing Body would like to update you on the following: 
During the half term break Mr Williams tested positive for COVID19. 
This means that he will not be in school while he is self-isolating. All our best wishes are with Mr Williams for a speedy recovery. 
You will continue to receive text updates and be directed to the website as and when necessary. 
In the meantime, should you have any queries or information to share please continue to contact your child’s class teacher via email.


Wrth i ni ddychwelyd i'r ysgol ar ôl ein gwyliau Hanner Tymor yr Hydref, hoffai'r Uwch Dîm Rheoli a'r Corff Llywodraethol eich diweddaru ar y canlynol:
Yn ystod yr wythnos profodd Mr Williams yn bositif am COVID19.
Mae hyn yn golygu na fydd yn yr ysgol tra bydd yn hunan-ynysu. Mae ein dymuniadau gorau gyda Mr Williams am wellhad buan.
Byddwch yn parhau i dderbyn diweddariadau tecst ac yn cael eich cyfeirio at y wefan yn ôl yr angen.
Yn y cyfamser, pe bai gennych unrhyw ymholiadau neu wybodaeth i'w rhannu, parhewch i gysylltu ag athro dosbarth eich plentyn trwy e-bost.

Top