Navigation
Home Page

Disco!

Mae`r GRhA yn cynnal disgos ar brynhawn dydd Gwener yma.Mae`r plant yn gallu gwisgo dillad parti,neu os oes well ganddynt , gwisg Calangaeaf.Bydd cyfraniad gwirfoddol o £1 y plentyn tuag at ddiod a byrbwyd i bob plentyn - diolch!

 

The PTA are holding an end of half term disco on Friday afternoon. The childen can wear their own clothes , or if they prefer , they can come in Halloween fancy dress - this is purely voluntary of course! The PTA are kindly asking for a contribution of £1 per child for a drink and snacks for everyone - diolch!

Top