Navigation
Home Page

Dechrau Tymor

Mae’r ysgol yn ail-agor ar gyfer disgyblion ar Ddydd Llun , Ebrill 12fed.

 

Mae’r trefniadau ar gyfer Tymor yr Haf wedi newid ychydig bach:

 

Bore:

Mi fydd y trefniadau cyfredol yn aros yr un fath - gatiau cerdded yn agor am 9.00am.Does dim rhaid i chi fod yma am 9.00am - mi fydd y gatiau yn aros ar agor am 15 munud tan 9.15am.

Byddwn yn parhau i ddadlwytho’r bysiau i gyd yn ddiogel cyn agor y gatiau cerdded.

 

Prynhawn:

Mi fydd y trefniadau ymarferol yn aros yr un fath , ond bydd yr amseroedd yn newid fel y ganlyn:

Bydd y gatiau cerdded bellach ar agor am 3.00pm

Mi fydd y bysiau yn gadael yr ysgol am 3.30pm

 

Dyma restr o’r diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd am weddill y flwyddyn academaidd:

Dydd Mawrth , Mai 4ydd

Dydd Gwener , Mai 28ain

Dydd Gwener , Gorffennaf 2ail.

 

Diwrnod olaf ar gyfer y disgyblion cyn hanner tymor Sulgwyn yw Dydd Iau , Mai 27ain

Mi fydd yr hanner tymor olaf yn cychwyn ar Ddydd Llun , Mehefin 7fed.

Diwrnod olaf y flwyddyn ysgol yw Dydd Gwener , Gorffennaf 16eg.

Top