Navigation
Home Page

Dathlu Dydd Gwyl Dewi/Celebrating St Davids Day-Monday , March 2nd

Dydd Llun , Mawrth 2ail

Mi fydd y plant yn gallu gwisgo dillad lliwiau Cymru , gwisgoedd traddodiadol Cymreig neu grysau chwaraeon Cymru ar ddydd Llun er mwyn i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn yr ysgol.

 

Monday,March 2nd

To help celebrate St Davids Day , the children can wear clothes in the colours of the Welsh flag on Monday , also traditional Welsh costume or Wales sporting tops - rugby or football.(Please do not send team colours-only Wales tops) This is a purely voluntary activity.

Top