Navigation
Home Page

Cyngherddau Nadolig 2018

Cyngherddau Nadolig 2018.

Cynhelir ein cyngherddau Nadolig eleni ar y dyddiadau canlynol:

 

Meithrin / Derbyn – Mrs Harvard a Miss Worton

Cyngherddau: Rhagfyr 4ydd am 1.45pm / Rhagfyr 5ed am 1.45pm

Tocynnau ar werth o: Ddydd Llun , Tachwedd 19eg

 

Blwyddyn 1 a 2 – Miss Thomas / Miss Long / Mrs Evans

Cyngherddau: Rhagfyr 12fed am 1.45pm / Rhagfyr 13eg am 1.45pm

Tocynnau ar werth o:Ddydd Llun , Tachwedd 26ain

 

CA2 – Miss Clement/Mrs Davies+Mrs Tricker/Mr Morgan/Mrs Donnison/Mrs Hedges

Cyngherddau: Rhagfyr 18fed am 1.45pm / Rhagfyr 18fed am 6.00pm Rhagfyr 19eg am 1.45pm / Rhagfyr 19eg am 6.00pm

Tocynnau ar werth o:Ddydd Llun , Rhagfyr 3ydd

 

• Rydyn ni’n gweithredu’r system yma er mwyn sicrhau tocynnau i bawb mewn modd trefnus.

• Peidiwch â chymysgu arian tocynnau gydag arian cinio os gwelwch yn dda-mae`n arafu’r broses o ddychwelyd eich tocynnau i chi.

• Rydym yn anelu dychwelyd y tocynnau i chi ar y diwrnod rydym yn derbyn eich archeb , os dydyn ni ddim yn gallu, bydd eich tocynnau gyda chi o fewn diwrnod man pellaf.

• Mae ffurflen archeb yn caniatáu dau docyn i bob teulu ar ddechrau’r broses , byddwn yn anfon neges destun os oes rhagor o docynnau ar gael yn agosach i ddyddiad y gyngerdd.

Top