Navigation
Home Page

CRhaA / PTA News

RHYD Y GRUG PARENT, TEACHER ASSOCIATION.

 

Over the years we have organised Summer Fetes, Christmas Fairs, Easter Eggs for all the pupils and where possible Halloween Discos!

 

Events are organised for pupils and their families to enjoy. It also enables the PTA to fund things for the benefit of pupils.

 

We would love this to continue,

but we can only do this with an elected committee and event volunteers.

 

If you are a parent or staff member of Rhyd Y Grug…

THE FUTURE OF THE PTA IS IN YOUR HANDS!

 

If you are interested in helping or have new ideas, especially as this years Summer Fete is Wednesday July 5th!!!

 

Please can you return the below slip ASAP so we have an indication of support, Thank you

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pupil ­­­­­­­ ­­­_____________________________________________

 

Parent/Guardian _________________________________________

 

 

 

 

 

CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL RHYD Y GRUG

 

Rydyn ni wedi trefnu ffeiriau Haf a Nadolig , wyau Pasg i bob disgybl a disgos Calangaeaf.

 

Trefnir digwyddiadau ar gyfer yr holl deulu i fwynhau , ac mae`r Gymdeithas wedi cyfrannu`n sylweddol i adnoddau yr ysgol gyfan.

 

Carwn i hwn barhau , ond dim ond gyda chymorth ychwanegol bydd hwn yn bosib.Mae`n rhaid ethol pwyllgor a swyddogion newydd cyn gynted ac y bo modd.

 

Os yr ydych chi`n rhiant , mae dyfodol y Gymdetihas yn eich dwylo chi!

 

Os oes diddordeb gennych chi mewn gwirfoddoli , a wnewch chi ddychwelyd y bonyn isod erbyn Dydd Mawrth , Mehefin 13eg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Disgybl ­­­­­­­ ­­­_____________________________________________

 

Rhiant /Gwarchodwr _________________________________________

 

Top