Navigation
Home Page

Clybiau Allgyrsiol / After School Clubs

Bydd clybiau yn dechrau yr wythnos nesaf ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3-6.Mae pob clwb yn gorffen am 4.25pm

Dydd Mawrth - Clwb Chwaraeon

Dydd Mercher - Clwb Dawns

Dydd Iau - Clwb Garddio

 

After school clubs start next week - they are for pupils in years 3-6 and finish at4.25pm.

Tuesdays - Sports Club (Run by the Urdd Leaders NOT the school staff)

Wednesdays - Dance Club

Thursdays - Gardening Club

Top