Navigation
Home Page

Clybiau Allgyrsiol / After School Clubs

Dydd Mawrth / Tuesday - Clwb Canu / Singing Club 

 

Dydd Mercher / Wednesday - Dawns / Dance

 

Dydd Iau / Thursday - Pel-Rwyd / Netball

 

Mae pob clwb yn gorffen am 4.25pm

Each club ends at 4.25pm

Top