Navigation
Home Page

Clybiau Allgyrsiol / After School Clubs

Bydd clybiau yn dechrau yr wythnos yma ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3-6.Mae pob clwb yn gorffen am 4.25pm

Dydd Mawrth - Clwb Canu / Clwb Chwaraeon

Dydd Mercher - Clwb Dawns

Dydd Iau - Clwb Pel-Rwyd

 

After school clubs start this week - they are run for pupils in years 3-6 and finish at 4.25pm.

Tuesdays - Singing Club and Sports Club

Wednesdays - Dance Club

Thursdays - Netball Club

Top