Navigation
Home Page

Clwb Brecwast / Breakfast Club

Clwb Brecwast 

Mi fydd y Clwb Brecwast yn ail-agor ar Ddydd Llun , Medi 13ain.

 

Drysau yn agor am 8.10am.

 

Drysau yn cau am 8.30am. (Does dim mynediad ar ôl yr amser yma)

 

Os rydych chi’n bwriadu anfon eich plant(plentyn) , a wnewch chi anfon e-bost at info@rhyd-y-grug.cymru er mwyn i ni cadw lle i chi.

 

Byddai’n fuddiol i wybod dyddiadau o flaen llaw , felly,cofiwch gynnwys cymaint o fanylion ac y bo modd yn eich neges.

 

Does dim mynediad i gerbydau ar ôl 8.30am - bydd ein gatiau electroneg yn cau yn awtomatig am 8.30am,ac mi fyddwch chi yn amharu ar ein cynllun trafnidiaeth os rydych chi’n blocio bysiau , tacsis a loriau sydd yn dod a nwyddau i’r ysgol.

 

Mae’r Clwb Brecwast yn cael ei gweinyddu gan Adran Arlwyo y Cyngor , os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglyn a’r bwydlen neu trefn y Clwb , bydd angen i chi gysylltu a’r Rheolwr Arlwyo - Fairyal Pabani ar 01685 725134

 

Breakfast Club

 

The Breakfast club will reopen on Monday , September 13th.

 

Doors open at 8.10am

 

Doors close at 8.30am (No entry after this time)

 

If you intend sending your child , please send an email request to info@rhyd-y-grug.cymru 

 

You will then receive an email confirmation of your place as we have a non-negotiable capacity set by the Local Authority.

 

It would be beneficial for us to know how many times a week you will be using the Club ,please  supply this information if you can in the same email.

 

Vehicles are NOT ALLOWED into the car park after 8.30am - this is the time that our electronic gates automatically close.PLEASE DO NOT try to follow authorised staff members into the car park when the gates are closed as you will be blocking staff , taxis , buses and delivery lorries.

 

The Breakfast Club is centrally administered by the Catering Department of Merthyr CBC - please direct any questions about menus etc directly to the Catering Manager , Fairyal Pabani on 01685 725134

 

Top