Navigation
Home Page

Clinigau dal-fyny Ffliw / Flu Catch-up Clinics

YDY EICH PLENTYN CHI WEDI COLLI’R CYFLE I GAEL Y BRECHLYN RHAG  Y FFLIW YN YR YSGOL  NEU’R FEDDYGFA? MAE  CLINIGAU DAL-I-FYNY  AR GAEL 

PRYD? 

Ionawr yr 22ain a’r 23ain 

9am – 4pm (galwch heibio pryd bynnag y  bydd yn gyfleus i chi) 

BLE 

Canolfan Frechu Gymunedol Llantrisant (Canolfan Hamdden  Llantrisant, CF72 8DJ) 

Canolfan Frechu Gymunedol Pen-y-bont ar Ogwr (Ravens Court,  CF31 4AP

Canolfan Frechu Gymunedol Merthyr Tydful (Canolfan Hamdden Merthyr Tydful, CF48 1UT

Canolfan Frechu Gymunedol Aberpennar (Canolfan Bowlio Dan  Do Cwm Cynon, CF45 4DA

Canolfan Frechu Gymunedol y Rhondda (Canolfan Chwaraeon y  Rhondda, CF41 7SY

 

 

MAE’R FFLIW YN MYND  O GWMPAS O HYD! Dydy hi ddim yn rhy hwyr i  amddiffyn eich plentyn a’ch cymuned rhag y ffliw 

MAE’R FFLIW YN MYND  O GWMPAS RHWNG  MIS MAWRTH A MIS  HYDREF 

Mae brechlyn un dos ar  gael – os yw eich plentyn wedi cael y brechlyn y  gaeaf hwn yn barod, fydd  ddim angen un arall arno  tan y gaeaf nesaf 

 

PWY SY’N GALLU CAEL  UN? 

Plant rhwng 2 oed (2 oed  ar 31ain Awst 2021) hyd at  flwyddyn 11 yn yr ysgol 

RHAGOR O  

WYBODAETH AM Y  FFLIW 

https://icc.gig.cymru/pynci au/imiwneiddio-a 

brechlynnau/brechlynffliw/

HAS YOUR CHILD  

MISSED THE FLU 

VACCINE IN SCHOOL  OR AT THE GP  

PRACTICE? CATCH-UP  CLINICS AVAILABLE!

WHEN 

January 22nd & 23rd 

9am – 4pm (pop in when it suits you) 

WHERE 

Llantrisant CVC (Llantrisant Leisure Centre, CF72 8DJ) Bridgend CVC (Ravens Court, CF31 4AP

Merthyr Tydfil CVC (Merthyr Tydfil Leisure Centre, CF48  1UT

Mountain Ash CVC (Cynon Valley Indoor Bowls Centre,  CF45 4DA

Rhondda CVC (Rhondda Sports Centre, CF41 7SY)

 

FLU IS STILL  

CIRCULATING 

It’s not too late to  

protect your child and  your community from  flu! 

FLU CIRCULATES  BETWEEN  

OCTOBER-MARCH This is a single dose  vaccine – if your child  has already had the  vaccine this winter, they  do not need another  dose until next winter. 

 

WHO IS ELIGIBLE? Children aged 2 years  (Aged 2 on 31st Aug  2021) to Year 11 in  school. 

MORE INFO ON FLU https://phw.nhs.wales/t opics/immunisation and-vaccines/fluvaccine/

 

Top