Navigation
Home Page

Canlyniadau Mabolgampau / Sports Day Results

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth yn y mabolgampau unwaith eto eleni - rydyn ni`n gwerthfawrogi yn fawr! Dydyn ni ddim yn gallu cyhoeddi`r enillwyr eto oherwydd mae cymaint o dripiau ac ymweliadau - canlyniad mewn gwasanaeth arbennig ar Ddydd Mawrth!

 

Thank you for your support once again for Sports Day - we really appreciated your time and co-operation on the day! We can`t announce the winners yet because there are so many trips and visits going on at the moment that the earliest we can get the whole school together is on Tuesday! It`s a bit like the X Factor going into a commercial break...

Top