Navigation
Home Page

CA2 yn dychwelyd-rhagor o fanylion / KS2 pupils return to school-more details.

Annwyl rieni,

 

Yn ogystal a'r amseroedd a'r trefniadau rydym eisoes wedi rhannu gyda chi isod , dym restr o bethau ymarferol sydd angen i chi gofio pan fydd eich plentyn yn dychwelyd ar ddydd Llun:

1. Os rydych chi wedi benthyg Chromebook,neu iPad , wnewch chi ddychweyld nhw ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

2. Llyfrau darllen yn ol i'r ysgol.

3. Ar ddiwrnodau ymarfer corff eich plentyn (Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r athro dosbarth am fanylion) - mae'r plant yn gallu gwisgo dillad addas i ddod i'r ysgol.

4. Ar bob diwrnod arall,disgwylir i bob plentyn wisgo gwisg ysgol.

5. Os rydych chi'n archebu cinio ar gyfer eich plentyn , gwnewch yn siwr fod credyd ar eich cyfrif ParentPay

6. Ni fydd siop ffrwythau ar hyn o bryd.

 

Diolch!

 

Dear parents,

As well as the session and bus times listed in the news article below , here are a few more practicalities for the return of KS2 children on Monday:

1. If we have loaned you a Chromebook or an iPad , can you please send them back to school on Monday

2. Please return all reading books.

3. When your child has a PE session, they can wear their kit to school that day. (Please contact your class teacher directly for the correct days)

4. On all other days , the children are to wear their school uniform.

5. If you are ordering a school dinner for your child, please ensure that your Parent Pay account is in credit.

6. There will be no fruit shop for the time being.

 

Diolch!

 

Top