Navigation
Home Page

CA2 yn dychwelyd / KS2 pupils return to school.

Newyddion da iawn i'w rhannu gyda disgyblion a rhieni CA2 heddiw!

Some good news to share with KS2 parents today.

 

Mae'r plant yn gallu dychwelyd i'r ysgol ar ddydd Llun,Mawrth 15fed

The children have been given the all clear to return to school from Monday , March 15th.

 

Mi fydd pob dosbarth yn dychwelyd ar y diwrnod cyntaf.

There will be no staggered return to school - everyone will return on the Monday.

 

Mae hyn oll yn dibynnu o hyd ar ddata LlC , ond mae'r tueddiadau yn glir ar y ffordd i lawr.

This is still totally dependent on the WG data - but at the moment cases are still falling so we have been given permission to share this news with you today.

 

Mae'r bysiau a threfniadau cinio yr un fath ar arfer.

Transport is running as usual , and you can order school dinners through using ParentPay as usual.

 

Yr unig gwahaniaethau welwch chi ydy'r gatiau cerdded yn agor am 9.00am yn y bore,ac am 2.45pm yn y prynhawn.

 

The only differences you will notice are that the walking gates are not opened until 9.00am every morning for those of you bringing your child to school , and the gates are opened at 2.45pm at the end of the day to allow you to collect your child at 3.00pm.

 

Mae amseroedd y bysiau yn aros yr un fath yn y boreau , ond nodwch yn ofalus bod y bysiau yn gadael yr ysgol am 3.15pm bob dydd.Bydd y trefniant yma yn parhau tan gwyliau'r Pasg.

If your child travels on the bus , the pick up times are the same in the mornings , but please be aware that the buses are now leaving the school at 3.15pm every afternoon and will continue to do so until at least the Easter holidays.

 

Rhannwch y newyddion da gyda'r plant - a cheisio dod o hyd i'r wisg ysgol!

Please share the good news with the children, and to try and find their uniforms after all this time - we can’t wait until all the children have returned - not long now! 

 

Mi fydd yr athrawon yn cysylltu gyda chi yn uniongyrchol os oes angen unrhywbeth penodedig ac i atgoffa chi am ddiwrnodau ymarfer corff ac yn y blaen.

Your child’s teacher will contact you directly with any more details you may need to know before the 15th about the return to the classroom.

 

Mi fydd dysgu arlein yn gorffen ar ddydd Iau , Mawrth 11fed gan fod yr athrawon yn yr ysgol ar y 12fed yn paratoi'r ystafelloedd dosbarth ar gyfer y Dydd Llun

All online learning will finish on Thursday , March 11th - this enables staff to be back in school on Friday March 12th preparing the classrooms for Monday.

 

Mae wedi bod yn amser hir!

Methu aros i weld pawb nol yn yr ysgol.

It’s been a long time since we were able to look forward to all being back together - see you all soon!

 

Diolch.

 

 

Top