Navigation
Home Page

Amserlenni Bysiau / Bus Timetables 2021

Mae'r bysiau yn gadael yr ysgol am 3.15pm bob dydd - mi fydd hyn yn parhau tan ddydd Gwener , Mawrth 26ain.

Mi fyddwn ni mewn cysylltiad gyda unrhyw newidiadau posib ar ol gwyliau Pasg cyn gynted ag y bo modd.

 

The buses will continue to leave school at 3.15pm every day until the end of this term which is Friday , March 26th.

 

Any changes after the Easter holidays will be sent to you as soon as they are confirmed.

Top