Navigation
Home Page

Amserlen Bysiau/Bus Timetable

Mae`r amserlen newydd ond yn son am yr amseroedd casglu yn y boreau - mae`r canllawiau am fod yn eich arhosfan 15 munud yn gynnar bob prynhawn dal yn berthnasol.

 

We have only received the revised collection times for the morning journey - the guidelines about being at your designated stops at least 15 minutes before the previous time are still applicable.

Top