Navigation
Home Page

Amserlen bysiau newydd/New bus timetable for Globe

             TRELEWIS TO YSGOL RHYDYGRUG

 

             PENTWYN TO YSGOL RHYDYGRUG

 

O8.20

ENTRANCE DEEP NAVIGATION

O8.15

GRESHAM PLACE

O8.22

BONTNEWYDD PUB

O8.20

BUS STOP ON BAD BEND

O8.23

UNDER FALD BRIDGE

O8.25

WELSH WATER BOARD

O8.30

TREHARRIS BUS STATION

O8.27

PENTWYN ROUNDABOUT

O8.34

BLACK BROOK

O8.30

BRYNGERWIN AVENUE

 

 

O8.30

QUAKERS YARD PUB

 

 

O8.35

EDWARDSVILLE STORES

 

The overspill minibus picks up in Cilhaul, Treharris at approx. 08.30

Top