Navigation
Home Page

Aelodaeth yr Urdd / Urdd Membership 2019-2020

Annwyl Rieni / Warcheidwaid,

Pris aelodaeth yr Urdd eleni fydd £8.00 (£10.00 ar ôl 09.01.20). Os yw eich plentyn am fod yn aelod am y flwyddyn sydd i ddod allwch chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd:

http://www.urdd.cymru/cy/ymunwch/

Cofiwch ddewis, Ysgol Rhyd y Grug fel ysgol eich plentyn.

Mae’n rhaid ymaelodi os yw eich plentyn am gymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol yn ystod y

flwyddyn:

 Cystadlaethau chwaraeon yr Urdd (Adran Iau)

 Eisteddfod yr Urdd - cystadlaethau llwyfan a gwaith cartref (Babanod ac Iau)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membership for the Urdd this year is £8.00 (£10.00 after 09.01.20). If your child wishes to be a member for the coming year, please join through the Urdd website:

http://www.urdd.cymru/en/join/

Remember to select, Ysgol Rhyd y Grug as your child’s school.

Membership must be paid if your child wishes to:

 Take part in Urdd sports competitions (Juniors).

 Compete in the Urdd Eisteddfod – stage and homework competitions (Infants and Juniors).

 

Diolch!

 

 

Top