Navigation
Home Page

Telor y Cnau

Ein dosbarth

Yn nosbarth Telor-y-Cnau mae yna 26 o ddisgyblion. Rydyn ni fel dosbarth yn gweithio’n galed ar amrywiaeth o dasgiau. Yr athrawon  yn ein dosbarth yw Mrs Davies, Mrs Tricker, Miss Williams a Mrs Joll. Mae Mrs Davies yn dysgu ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher a Mrs Tricker ar Ddydd Iau a Dydd Gwener.

 

Gwaith Cartref

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei rhoi yn wythnosol ar brynhawn ddydd Gwener. Mae disgwyl i’r plant gwblhau'r dasg cartref a’i ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn bore Dydd Mawrth.

Hefyd, mae disgwyl i bob plentyn ddarllen o leiaf un neu ddwy o dudalennau o’i lyfrau darllen (Cymraeg a Saesneg) bob nos. Ni allwn bwysleisio ddigon y pwysigrwydd o ddarllen gyda’ch plentyn bob nos! Hefyd, mae’n bwysig iawn i ymarfer tablau gyda’ch plentyn yn gyson a byddwn yn profi'r plant yn wythnosol ar rhain.

 

Addysg Gorfforol

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol yn digwydd bob Dydd Gwener. Y tymor yma, fe fydd y gwersi yn cymryd lle tu fewn – yn y neuadd ac fe fyddwn yn neud ffitrwydd. Fe fydd angen gwisg addas ar gyfer y sesiynau. Fel arfer, rwyf yn gofyn i ddisgyblion i wisgo crys-t gwyn (plaen) a siorts du. Does dim angen treinars.

 

Ein Thema

Ein thema'r tymor yma yw ‘Teithio Trwy’r Ganrif!’ Yn ystod y tymor fe fyddwn yn gwneud gweithgareddau ym mhob pwnc sy’n clymu mewn i’n thema. Fe fyddwn yn edrych yn fanwl ar ddegawdau yr 1980au a'r 90au gan astudio bywyd y tywysoges Diana ac yn astudio bywyd a gwaith yr artist Kyffin Williams  a digwyddiadau mawr  y degawdau. Yn ein gwersi Gwyddoniaeth fe fyddwn yn astudio ‘Goleuni a Sain’. Fe fyddwn yn gwneud amrywiaeth o ymchwiliadau ymarferol ar y pwnc yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth am neu arbenigedd yn y pynciau uchod, fe fyddwn yn ddiolchgar os gallech chi eu rhannu gyda ni.

 

Diolch,

 

Mrs Davies a Mrs Tricker

 

 

I would like to take this opportunity to explain some of the arrangements for this term and to outline the work we will be completing.

 

Our Class

There are 26 pupils in Drudwy 2 . We expect the children to work conscienciously and to be respectful of others in all that they do. The teachers in our class are Mrs Davies/ Mrs Tricker, Miss Williams and Mrs Joll. Mrs Davies works on Mondays, Tuesdays and Wednesday and Mrs Tricker works on Thursday and Fridays.

 

Homework

Homework will be distributed weekly on a Friday afternoon. Homework is to be returned to school by Tuesday morning, please.

Pupils are also expected to read at least one or two pages of their reading books (Welsh and English) every night. We cannot emphasise enough the importance of reading with your child on a daily basis. Please keep practising tables at home and we will be testing them on a regular basis.

 

Physical Education

Physical Education lessons will take place on a Friday each week. This term the sessions will be inside, where we will be doing fitness. Please ensure that pupils have a suitable kit for these sessions. As always, we encourage pupils to wear a plain white T-shirt and black shorts if possible. There is no need for any footwear.

 

Our Theme

Our class theme this term is ‘Travelling through the Century’. We will be doing a variety of activities in every subject which tie in to this theme. In History we will be looking at the 1980's and 90's, looking particularly at the life of Princess Diana and the famous Welsh landscape artist Kyffin Williams. We will also be learning about the music and main events of the decade. In Science, we will be learning about ‘Light and Sound’. We will be investigating how light and sound move and how we are able to see and hear.

 If you have any books, information or expertise on anything linked to our theme, we would be very grateful if you could share this with our class to aid the collection of learning resources and further pupils’ learning.

 

Thank you,

 

Mrs Davies and Mrs Tricker

Top