Navigation
Home Page

Gwdi-Hw

Croeso i ddosbarth Gwdihŵ!

Welcome to dosbarth Gwdihŵ! 

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Dyma faint dwi'n dy garu di! Byddwn yn dysgu am ein teulu, dathliadau a mwy! 

Our class theme this term is This is how much I love you! We will be learning about our family, celebrations and more! 

 

Mae yna 27 o blant yn ein dosbarth. Mrs Thomas yw ein hathrawes ddosbarth ac mae Mrs Brown Williams yn ein helpu ni yn y dosbarth.

There are 27 pupils in our class. Mrs Thomas is our class teacher and Mrs Brown Williams helps us in the class.

 

Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Llun. Mae angen cit ymarfer corff ac esgidiau rhedeg wedi’u labelu'n glir gydag enw eich plentyn.

Our PE day is Monday. Your child needs a PE kit and trainers which are clearly labelled with your child’s name.

 

Rydym yn anelu at gerdded milltir pob dydd yn yr ysgol, felly sicrhewch fod eich plentyn yn gwisgo esgidiau addas os gwelwch yn dda. 

We aim to walk a mile each day in school, therefore please ensure your child has suitable footwear. 

 

Fe fydd tasgau cyswllt cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener. Dychwelwch â’r tasgau cyswllt cartref ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda.

Home tasks will be set on a Friday. Please return the home tasks to school on the following Monday.

 

Darllenwch gyda'ch plentyn pob nos a chofnodwch yn y cofnod darllen os gwelwch yn dda.

Please read with your child every night and record in the reading record. 

 

Os ydy Gwilym Gwdihŵ yn dod i ymweld â chi dros y penwythnos a wnewch chi dynnu llun, llunio neu ysgrifennu am eich amser gyda fe a’u hanfon i'r ysgol os gwelwch yn dda. Dychwelwch â Gwilym i’r ysgol ar Ddydd Llun os gwelwch yn dda. 

If Gwilym Gwdihŵ comes to visit on the weekend please could you take a photo, draw or write about your time with him and send it to school. Please return Gwilym to school on Monday. 

 

 

Mae ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c.

Fruit is available for 30p a day.

 

Diolch yn fawr! 

Mrs Thomas, Mrs Brown Williams

Top