Navigation
Home Page

Jac-Do

Diwrnod Tedis / Bring our teddies to school day!

Croeso i ddosbarth Jac Do!
Welcome to dosbarth Jac Do! 
 
Thema'r dosbarth y tymor yma yw Albwm Teulu! 
 
Our class theme this term will be Family Album!
 
Mae yna 28 o blant yn y dosbarth. Miss Worton  yw'r athrawes dosbarth a mae , Mrs Whitney, Miss Ford a Mrs Grassby yn cynorthwyo.
There are 28 pupils in the class. Miss Worton is the class teacher and Mrs Whitney,   Miss Ford and Mrs Grassby are the support staff.
 
Ein diwrnod Addysg Gorfforol yw Dydd Mawrth. Mae angen dillad addas a phriodol ar gyfer y gwersi sef crys t gwyn a siorts neu leggins du neu navy wedi eu labelu'n glir gydag enw'r plentyn.
Our PE day is every Tuesday.The pupils need suitable and appropriate kit a white T shirt and navy or black shorts or leggings. Please ensure that all items clearly labelled with their name and class in and sent in a separate bag that can stay in school and returned home every half term.
 
Ffrwyth ar gael yn ddyddiol am 30c neu gofynnwn yn garedig am £1.50 ar fore Dydd Llun ar gyfer yr wythnos.
Fruit is available for 30p a day from the school fruit shop or we kindly ask for £1.50 on a Monday for the week.
 
Danfonwyd gwaith cyswllt cartref adref bob Dydd Iau. Bydd y gweithgareddau yn amrywio'n wythnosol ac yn seiliedig ar waith y dosbarth a gyflawnwyd yn ystod yr wythnos hynny.
Home tasks will be sent out on a Thursday  - these will vary from week to week as they are directly linked to the work being carried out in the classroom during the week.
 
Byddwn yn brysur tymor yma yn datblygu'r ardal tu allan felly os allwch chi gefnogi drwy gyfrannu unrhyw blanhigion, potiau, hen offer cegin / coginio er mwyn creu 'mud kitchen' neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn!
We will be very busy during the term developing our outdoor area. If you have any old pots, pans , old kitchen equipment for us to create a mud kitchen could you please send them to school as soon as possible. Also if you have any contact that can contribute or suggestions of possible activities to support our topic we would be very greatful. 
 
Diolch yn fawr!
Miss Worton

Tric a Chlic

Apiau newydd / New apps

Apiau newydd / New apps 1
Apiau newydd / New apps 2
Apiau newydd / New apps 3
Apiau newydd / New apps 4

Adnoddau Mathemateg i rieni / Maths resources for parents

Top