Navigation
Home Page

Robin Goch

Croeso i ddosbarth Robin Goch !

Welcome to dosbarth Robin Goch !

 

Thema'r dosbarth y tymor yma yw Dyma Fi!

Our class theme this term will be Ourselves!

 

Hoffwn ddweud pa mor ffantastig mae’r plant wedi ymgartrefu.

I would like to say how fantastically the children have settled into the Nursery classroom.

 

Mae yna 41 o blant yn y dosbarth.

Mrs Phillips yw'r athrawes dosbarth ac mae 4 staff ffantastig yn cynorthwyo.

There are 41 pupils in the class.

Mrs Phillips is the class teacher and there are 4 wonderful support staff helping.

 

Diwrnod Addysg Gorfforol - Bore dydd Llun - mae angen gwisgo dillad cyffyrddus i'r ysgol ar ddydd Llun. Joggers/leggings, crys polo ysgol ac esgidiau addas (dim careiau os gwelwch yn dda).

Monday is our PE day - Your child needs to wear comfortable clothes to school on a Monday. Joggers/leggings, school polo shirt and appropriate footwear (no laces please).

 

Croeso i chi ddod a ffrwyth/llysiau eich hunain neu mae ffrwyth ar gael yn wythnosol am £1.50.

You can bring your own fruit/vegetables to school. Alternatively you can pay £1.50 every Monday morning for the week.

 

Please look at the important laminated letter in your child’s school bag.

This letter is to stay in your child’s Rhyd y Grug bag. Please can you make sure all items are provided daily.

 

Byddwn yn brysur tymor yma yn datblygu'r ardal tu allan felly os allwch chi gefnogi drwy gyfrannu unrhyw blanhigion, potiau, hen offer cegin / coginio er mwyn creu 'mud kitchen' neu offer garddio byddwn yn ddiolchgar iawn!
We will be very busy during the term developing our outdoor area. If you have any old pots, pans , old kitchen equipment for us to create a mud kitchen could you please send them to school as soon as possible. Also if you have any contact that can contribute or suggestions of possible activities to support our topic we would be very grateful.

 

Diolch yn fawr Mrs Phillips

 

Photographs and videos of the children will be uploaded over the next few weeks.

 

 

 

Top