Navigation
Home Page

Cnocell y Coed 1

Helo a chroeso i dudalen dosbarth Cnocell y Coed 1 - blwyddyn 2

Hello and welcome to Cnocell y Coed 1's page - year 2

 

Mrs Evans yw'r athrawes a Mrs Thomas sy'n helpu yn y dosbarth

Mrs Evans is the teacher and Mrs Thomas helps in the class

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau - mae angen dillad addas ac esgidiau rhedeg ar gyfer y gwersi os gwelwch yn dda.

Os ydy'ch plentyn yn dod a Jeff y Jiraff adre am y penwythnos a wnewch chi dynnu llun eich plentyn gyda Jeff a'i anfon i'r ysgol neu ei e-bostio

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Fe fydd gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Iau - i'w ddychwelyd ar ddydd Llun os gwelwch yn dda.

 

Thema ein tymor yw Albwm Teulu

Byddwn hefyd yn dysgu am Y Planedau, Deunyddiau, Dydd a Nos a Dathliadau.

 

P.E. is on Thursday - your child needs shorts and t shirt and trainers for these lessons please.

If your child brings Jeff the giraffe home for the weekend please take a photo of your child with Jeff and send it to school or e-mail it to

sevans@rhyd-y-grug.merthyr.sch.uk

Homework will be set on Thursday and needs to be returned to school on Mondays please.

 

Our theme this term is Famil Album

We will also be learning about The Planets, Materials,Day and Night and Celebrations.

 

***A wnewch chi ddarllen bob nos gyda'ch plentyn os gwelwch yn dda a chofnodi yn y llyfr cofnod **

**Please listen to your child reading every night and write in the home record book **

Cofiwch i ddefnyddio Purple Mash yn y ty  /  Remember to use Purple Mash at home

Diolch yn fawr - Mrs S.Evans Mrs K.Thomas

Top