Navigation
Home Page

Croeso / Welcome

Croeso i Ysgol Gymraeg Rhyd-Y-Grug.

Rydym yn ysgol brysur a chyfeillgar gyda llawer iawn o bethau yn mynd ymlaen. Mae`r safle we yma yn rhoi blas o`r ysgol , yn ogystal a darparu gwybodaeth rheolaidd a chyfredol i rieni a disgyblion.

 

Gobeithio rydych chi`n mwynhau ymweld a`r safle we , ac rydych chi wedi dod o hyd i wybodaeth diddorol a pherthnasol. Cysylltwch a`r ysgol gydag unrhyw ymholiadau pellach.

 

Diolch am alw heibio!

 

Welcome to Ysgol Gymraeg Rhyd-Y-Grug.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

 

Thank you for visiting! 

Top